Akuellt

(2015-11-09)

Rudéns bygger ut!

Vi bygger till och utökar med ytterligare 700 kvm för produktion. Efter utbyggnaden har vi lokaler på totalt 4000 kvm. Det gör att vi stärker vår konkurrenskraft ytterligare, med ett ännu effektivare produktionsflöde.